Bruk-Bet

UNI SPLIT

Zasadniczymi elementami betonowych ogrodzeń systemu Uni-Split® są: czterostronnie łamane pustaki słupków oraz dwustronnie łupane pustaki murków. Charakterystyczna powierzchnia łupana, odpowiednio dobrany skład kruszywowy nadają zabudowom podobieństwo do występujących w przyrodzie złóż skalnych.

Foto

Szczegóły produktu

Wymiary

20x40 cm

Wysokość

40 cm

Wygląd

Struktura łupana przypominająca naturalny kamień

Przeznaczenie

Ogrodzenia | Murki | Słupki

Kolorystyka