Bruk-Bet

NOVATOR AKORD

Smukłe, prostokątne elementy przypominające klepki parkietowe układa się rzędowo, wyraźnie zaznaczając spoiny między poszczególnymi elementami. Powstałe w ten sposób kompozycje cechuje ład i harmonia, tak charakterystyczne dla nowoczesnego stylu w architekturze.

Foto

Szczegóły produktu

Wymiary

68x18 | 53x18 | 53x12 | 38x12 | 30x12 cm

Grubość

8 cm

Wygląd

Płaska gładka powierzchnia, proste brzegi, z mini fazą

Przeznaczenie

Podjazd | Chodnik | Taras

Kolorystyka